หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 

 

 

 

   
 
กลุ่มงานบริหาร: ด่วนที่สุด การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2551 ]   
 
การช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากลำบาก  [ 17 ก.ย. 2551 ]   
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับฟ  [ 17 ก.ย. 2551 ]   
 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2551 ]   
 
รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551  [ 15 ก.ย. 2551 ]   
 
วิทยุสื่อสาร เรื่องการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน  [ 15 ก.ย. 2551 ]   
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2551  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจ  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
ขอให้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนน  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
แผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2551  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน ประจำปี 2551  [ 10 ก.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     1019      1020      1021     (1022)     1023      1024      1025     ....หน้าสุดท้าย >> 1026
   
 
 

เริ่มนับ วันที่ 22 มี.ค. 2561